pondělí 25. dubna 2011

Hody, hody......


Konečně je to tady  - Velikonoce. Všude voní velikonoční beránci, mazance, „nádivky“ a vše, co k Velikonocům patří. A to je také počasí. Letos se počasí opravdu vytáhlo. Teploty kolem 25°C už tu hodně dlouho na Velikonoce nebyly.
Já jsem se snažila to doma také pěkně vyzdobit a hlavně napéct a navařit. Ještě, že jsem si vzala alespoň jeden den dovolenou, abych to všechno zvládla.
Základ je umytí oken (to už mám ale dávno za sebou) :) a pak ostatní výzdoba. Mazanec, beránek (i když v dortové formě:)) a „ nádivka“ nesmí chybět.
A pak už jen barvení vajíček.  Letos jsem ani nedělala „cibulovou metodu“, neboť jsem si zapomněla poschovávat slupky od cibule:).  A tak jsem udělala jen 2 barvy a nazdobila je voskem……Stejně pro ty 1 – 2 koledníky, co k nám dorazí, to bude až až :)...VESELÉ VELIKONOCE VŠEM !
Finally it's here - Easter. Everywhere smells Easter “sweet lamb cakes”, sweet cross buns (Easter cake), "farcing" and everything what belongs to Easter. That's also the weather. This year is weather really great. Temperatures around 25 ° C, it have not been a long time at Easter.
I also tried to nicely  decorate my house  and mainly to  bake and cook. Just for sure I had a  holiday on Friday so  I can managed it all.
The base is washing windows (that I already have, of course :)) and then other decorations. Easter cake, “sweet lamb cake” (though in the form of a cake :)) and "farcing" should not be missed.
And then just eggs dyeing. This year I did not do "onion method", because I forgot to hide the onion peels. So I did only 2 colors and decorated them by wax  ...  for 1-2 caroller what visit us, it will be too much ...:) HAPPY EASTER TO EVERYBODY !


Žádné komentáře:

Okomentovat